poslat odkaz na aplikaci

GMC eOffice


4.8 ( 5488 ratings )
Obchod Nástroje
Vývojář: Nguyen Thi Hong Lan
Zdarma

eOffice cung cấp giải pháp cho doanh nghiệp tra cứu thông tin, quản lý lưu trữ tài liệu dự án. Cho phép các đơn vị điều hành công việc, chuẩn hóa từng quy trình hoạt động trong công ty với mục tiêu văn phòng không giấy.
+ Trình ký: tương tác hồ sơ trong doanh nghiệp. Chủ trương được phê duyệt nhanh chóng, tài liệu được lưu trữ an toàn, phân quyền quản lý chặt chẽ và tra cứu dễ dàng. Trình ký online giúp chuẩn hóa và giám sát được các quy trình. Tất cả các hoạt động phải tuân theo các văn bản lập quy đã ban hành.
+ Danh bạ: tra cứu các thông tin như: công ty, sơ đồ tổ chức, phòng ban, các thông tin cá nhân.
+ Thông báo: hoàn toàn thay thế cho Email, dễ dàng tra cứu lại lịch sử khi cần.
+ Lịch làm việc: quản lý công việc cá nhân, cập nhật lịch, tổng hợp lịch hàng ngày, tạo ghi chú. Tra cứu lịch làm việc của lãnh đạo và các nhân viên khác.
+ Văn bản lập quy: tổng hợp và quản lý các văn bản lập quy của công ty và tập đoàn
+ Lịch họp, Đặt cơm, Điều xe, Nghỉ phép...